Privacy- en cookiebeleid

Welkom!

Deze website is eigendom van de Werkgroep Voet en Enkel van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van deze website.
De informatie die wordt verzameld betreft alleen een bezoekersteller, waarbij persoonlijke gegevens niet worden verzameld noch worden gebruikt. Niet door de DFAS, noch door derden.

Persoonlijke gegevens worden door ons alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij het invullen van een enquête waarbij u zelf de informatie invult. Alle in dit kader benodigde persoonsgerelateerde data worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de reden van de enquête (aanmelden congres, inwinnen info, etc.). Uw gegevens worden conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven.

Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.

Wij maken gebruik van permanente en zogenaamde ‘session’ cookies. Session cookies worden al bij het sluiten van uw webbrowser verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur tot ze worden verwijderd, uiterlijk echter 60 dagen.

De cookies dienen voor het gebruik van bepaalde features. De cookies worden gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.

Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.

U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.

Share This